Forbehold i forhold til brug af billeder og videoer fra egne arrangementer

KV – Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere bruger løbende fotos, billeder og videoer fra vores arrangementer og aktiviteter i trykte og digitale medier. Vi bruger billeder og video til at fortælle de gode historier og vise den unikke stemning fra vores netværksarrangementer. Vi deler viden og informerer om arrangementer og aktiviteter.

Offentliggørelsen af billeder på internettet af genkendelige personer er omfattet af reglerne i Persondataloven.

Datatilsynet skelner mellem to typer af billeder:

Situationsbilleder har til formål at vise en aktivitet eller situation. For eksempel deltagere til et seminar eller et netværksarrangement. Situationsbilleder kan normalt offentliggøres uden samtykke fra personerne på billedet. Det gælder dog ikke, hvis en person kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, for eksempel når billedet bliver anvendt til markedsføring.

Portrætbilleder har til formål at vise en eller flere personer, ikke situationen eller aktiviteten. For eksempel en oplægsholder ved et arrangement. Som hovedregel kræver det samtykke at offentliggøre et portrætbillede.

KV – Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere offentliggør kun respektfulde billeder af personer. Det afgørende kriterium for offentliggørelsen er, at afbildede personer ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket ud fra en normal betragtning. Vi hylder integritet og professionalisme i forbindelse med offentliggørelse.

Deltagere ved KV – Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejeres arrangementer giver ved tilmelding tilladelse til, at KV – Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere må offentliggøre billeder og videoer fra arrangementet, hvor de er på. Det oplyses ved tilmeldingen, at man som deltager giver samtykke til, at KV – Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere må bruge billeder eller videoer fra arrangementet.

Ønsker en deltager et offentliggjort billede fjernet, hvor vedkommende er på, kan der rettes henvendelse til KV – Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere, og billedet vil blive fjernet fra internettet i det omfang, det er muligt.

Oplægsholdere ved KV – Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejeres arrangementer giver samtykke til, at billeder og videoer, som de er på, må offentliggøres sammen med deres navn, titel og organisation.

Samtykket kan til en hver tid tilbagekaldes ved henvendelse til KV – Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere.

Persondatapolitik

Hos KV – Kvindelige Virksomhedsejere har vi en officielt formuleret en persondatapolitik, som du finder i linket her.