Hvem kan blive medlem af KV?

Der er to klare kriterier, du skal opfylde:

  1. Du er kvinde
  2. Du er ejer af en virksomhed med et dansk CVR-nummer

Hvis du opfylder disse to kriterier, kan du optages som medlem i KV. Indmeldelse kan ske ved at udfylde skemaet.

Som medlem af KV får du adgang til:

  • Fem-seks årlige Business Arrangementer på hverdagsaftener kl. 18-21 med en aktuel foredragsholder eller virksomhedsbesøg
  • En nytårskur med foredrag og middag i januar
  • En årsfest med foredrag og middag i marts
  • En medlemsdag med udflugt og frokost i juni
  • En inspirationsprisfest med foredrag og middag i september
  • Adgang til KV’s Linkedin-gruppe
  • Adgang til KV’s Facebook-gruppe for medlemmer
  • Mulighed for at deltage i en mindre netværksgruppe, som mødes løbende og netværker om fagligt relevante emner for gruppens medlemmer

Årskontingentet er 3.300 kr. ekskl. moms.

Du er velkommen til at sende en mail til sekretariat@kv.dk, hvis du ønsker at deltage i en KV-netværksgruppe.

Indmeldelse

For at melde dig ind i Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere skal du være kvinde og være ejer eller medejer af en virksomhed med et aktivt dansk CVR-nummer.

Årskontingentet er 3.300,00 kr. ekskl. moms.

Dine oplysninger er sendt til KV, når du har trykket “Send”. Du får kort efter en mail fra sekretariatet, som bekræfter din indmeldelse.

Udmeldelse

Udmeldelse, der skal ske skriftligt til udgangen af et kalenderår, sendes pr. mail til kv@kv.dk.

Hvis din udmeldelse er begrundet i virksomhedsophør, skal udmeldelsen ske skriftligt med en måneds varsel til en måneds udgang.