Selvstændige skal betale til Barselsfond

Der skal være plads til at få børn og stifte familie. Også som selvstændigt erhvervsdrivende. Derfor er der indført barselsdagpenge til selvstændige.

For at være berettiget til barselsdagpenge skal du opfylde følgende kriterier:

  • Du skal have arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder, før du går på barsel, herunder den sidste måned før din barselsorlov.
  • Du skal have arbejdet minimum 18½ time ugentligt i din virksomhed.

Højeste sats for barselsdagpenge udgør 4.135,- kr. pr. uge (2015-niveau). For at få det fulde beløb skal du have haft en indtægt på mindst 215.020,- kr. (2015-niveau) i din seneste årsopgørelse til SKAT. Læs mere på borger.dk.