28.11.2023 Bæredygtighed, netværk og julegløgg

Dato: 28. november 2023

Bliver din virksomhed påvirket af den nye lovgivning om ESG regnskaber?

Når det nye EU direktiv om ESG-rapportering træder i kraft i 2024, stilles der i første omgang nye krav til de største virksomheder, men mange af kravene kan smitte af på de mindre virksomheder. Er du leverandør til en eller flere større virksomheder kan virksomhederne stille krav om ESG-afrapportering fra dig. 

Derfor har vi i Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere arrangeret et foredrag om det nye EU direktiv. Du får viden om reglerne i forhold til ESG-rapporteringen og om hvordan det påvirker din virksomhed. 

Marie Marvel Olofsen fra SustainX kommer og holder foredrag for os. Hun vil kigger nærmere på, hvem der bliver berørt, tidslinjen for implementering, samt de faktiske krav som direktivet medfører.

Derudover vil Marie give tips og tricks til at komme godt fra start med dobbelt væsentlighedsvurderinger og sætte ord på hvorfor ESG ikke behøver være skræmmende – men kan være værdiskabende.

Det får du med hjem: 
🌱 Konkret viden om det nye EU bæredygtighedsdirektiv
🌱 Svar på spørgsmålet om hvordan det rammer dig og dine kunder
🌱 Konkret viden om hvordan du kan komme i gang med ESG-rapporteringen 
🌱 Konkret viden om værktøjer der kan hjælpe og strukturer arbejdet med ESG-rapporteringen
🌱 Sparring med andre virksomhedsejere i samme situation
🌱 Den gode energi fra vores fælles netværk

Om Marie Marvel Olofsen
Marie Marvel Olofsen er afdelingschef for SustainX i København. Marie arbejder som strategisk virksomhedsrådgiver, primært relateret til CSRD og ESG rapportering. Hun har både den strategiske forståelse for ESG rapportering, samt den operative indsigt i hvordan arbejdet skal udføres nede i virksomhederne. Marie har en baggrund som direktør og partner i netværksgruppen Ladies First.

 

Vi glæder os til en fantastisk aften i dit selskab.

Generel information

For at deltage som gæst til vores arrangementer skal du være kvinde og ejer eller medejer af en virksomhed. Derfor beder vi dig oplyse din virksomheds CVR.nr. eller evt. tilsvarende udenlandsk nummer ved deltagelse. De samme betingelser er også gældende ved indmeldelse i foreningen.

Du er velkommen til at deltage to gange som gæst til foreningens arrangementer. Herefter må du melde dig ind, for at få glæde at netværket og alt det foreningen tilbyder.

Foreningen afholder fem-seks årlige Business Arrangementer på hverdagsaftener kl. 18.00–21.00 med en aktuel foredragsholder eller virksomhedsbesøg. Derudover afholdes generalforsamling, nytårskur samt vores årlige inspirationsprisfest.
Særligt for medlemmerne er der netværksgrupper, hvor de kan netværke i mindre fortrolige grupper på 6-8 medlemmer. Og for dem afholdes medlemsdag/sommerudflugt.

Da vi ikke holder til et bestemt sted, vil du opleve at arrangementerne foregår mange forskellige steder i Storkøbenhavn og omegn.

Business Arrangementer er altid gratis for medlemmer, der opkræves et “no-show”-gebyr ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb eller udeblivelse. Gæster betaler for at deltage, møder gæster ikke op eller afmelder sig efter tilmeldingsfristens udløb, er billetten gået tabt.

Der bliver ved alle foreningens arrangementer taget billeder, som vi bruger til markedsføring på sociale medier, hjemmeside m.m. Hvis du ikke ønsker at optræde på billederne, bedes du oplyse dette til vores sekretariat.

Har du spørgsmål til foreningen er du velkommen til at skrive til sekretariatet på sekretariat@kv.dk