Hvem kan blive medlem i KV?

KV SWDer er 2 klare kriterier, du skal opfylde:

  1. Du er kvinde.
  2. Du er ejer af en virksomhed med et dansk cvr-nummer.

Hvis du opfylder disse to kriterier, kan du optages som medlem i KV. Indmeldelse kan ske ved at udfylde skemaet under fanebladet “Indmeldelse”.

Du kan rekvirere medlemsliste ved at kontakte sekretariatet på: sekretariat@kv.dk