Indmeldelse

Årskontingentet er 3.300,00 kr. ekskl. moms.

Udmeldelse skal ske skriftligt til udgangen af et kalenderår, til kv@kv.dk.

Såfremt udmeldelse er begrundet i virksomhedsophør, skal udmeldelsen ske skriftligt med 1 måneds varsel til en måneds udgang.